27

Monday, June

Projektowanie wnętrz i Nieruchomości!

Sprawy rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne
 /  / Sprawy rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne

Sprawy rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne

Sprawy podjęte w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne
Sprawy podjęte w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne realizowane są z priorytetem, z wzięciem pod uwagę oczekiwań klientów. Adwokatka wyspecjalizowana jest w głównej mierze w zleceniach z obrębu prawa rodzinnego, utrzymując maksymalną poufność a także empatyczne ukierunkowanie do klientów. Kierując się do adwokat wrocław można oczekiwać, że będzie się potraktowanym priorytetowo. Sprawy rozwodowe lub o separację, sprawy o rozdział majątku, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku w rozwodzie, sprawy dotyczące pozbawienia albo ograniczania władzy rodzicielskiej, sprawy o przyznanie alimentów, sprawy rozstrzygane przez sądy dla nieletnich, sprawy o kontakty z dziećmi, sprawy o ustalanie lub zaprzeczenie ojcostwa, bądź sprawy o adopcję to często podejmowane zlecenia. Indywidualne podejście adwokatki i maksymalne zaangażowanie sprawiają, że każdy poczuje się tutaj jak najlepiej potraktowany.

About the author:

Related posts